Andy Quách and Cát Tiên – Ngày Em Đi


“Ngày Em Đi” by Andy Quách and Cát Tiên
Vân Sơn 40 : Những Chuyện Tình Bất Tử (In Dallas)

Ngày em bước đi lệ rơi ước mi
Trái tim anh tan tành khi em bước chân theo người
Rồi anh sẽ quên đừng thương tiếc chi
Thoáng yêu đương mong chờ từ nay vỡ tan người ơi

Vì đâu em nỡ quên vì sao em cứ dối lừa
Vì sao em nỡ giết chết tình anh
Đừng trách chi hỡi anh trong tim em vẫn yêu
Nhưng giờ đây đành cách chia đôi đường

Ngày đôi ta biệt ly cơn mưa thật buồn heo hắt
Trái tim anh dại khờ vòng tay giá băng
Đã không như ngày xưa đừng trách nhau vô tình
Trái tim em giờ đây tan nát

Ngày em đi tại sao chia tay một lời chẳng nói
Nước mắt rơi ngại ngùng bờ môi xót xa
Hãy quên đi người ơi và cố vui cố cười
Tiếc thưong chi giờ cũng xa nhau rồi

Ngày em bước đi lệ rơi ước mi
Trái tim anh tan tành khi em bước chân theo người
Rồi anh sẽ quên đừng thương tiếc chi
Thoáng yêu đương mong chờ từ nay vỡ tan người ơi

Vì đâu em nỡ quên vì sao em cứ dối lừa
Vì sao em nỡ giết chết tình anh
Đừng trách chi hỡi anh trong con tim em vẫn yêu
Nhưng giờ đây đành cách chia đôi đường

Ngày đôi ta biệt ly cơn mưa thật buồn heo hắt
Trái tim anh dại khờ vòng tay giá băng
Đã không như ngày xưa đừng trách nhau vô tình
Trái tim em giờ đây tan nát

Ngày em đi tại sao chia tay một lời chẳng dám nói
Nước mắt rơi ngại ngùng bờ môi xót xa
Hãy quên đi người ơi và cố vui cố cười
Tiếc thưong chi giờ cũng xa nhau rồi

Hãy quên đi người ơi và cố vui cố cười
Tiếc thương chi giờ cũng… xa nhau rồi

Typed up by Alice @ Starz Central

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: