Puriti – Without You


“Without You” by Puriti
Baby I Would

Baby, I’m thinking ’bout the times
The times that you, used to share with me
You said that you would never ever leave me
But now look at me, I’m left here all alone

You promised me that you’d always be true to me
Through all those years babe you fooled me all along
I really thought that you would be the one for me
But now you found someone but does she treat you right?

# I don’t wanna be without your love
I don’t wanna be with someone else
You’re the only one I want so
I can’t go on living without
Baby can’t you see I’m torn apart
From the broken promises you’ve made
Now I’m just so in too deep so
I can’t go on living without you #

Ngày xưa anh nói anh yêu em với con tim thật lòng
Và anh đã hứa trao tình yêu ngọt ngào đắm say
Làm sao em biết anh đã quên bao phút giay nồng nàn
Giờ anh đã cuốn theo tình mới có nhớ tiếc nuối

* Anh yêu ơi sao anh cố quên tình xưa
Tình mình này đã vỡ tan trong hao gầy
Giờ chỉ còn là những bóng hình anh
Vẫn trong lòng em nhớ thương hoài thương
Anh yêu ơi sao quên những câu thề xưa
Để lòng buồn và những cô đơn đêm về
Chuyện tình mình giờ đã xa rồi nhưng em
Vẫn muôn đời yêu chỉ riêng mình anh mãi *

Can’t stand your foolish games
Can’t stand the lies that you say
Can’t keep on holding on but I just can’t
Live without your love

Repeat [*] x 1
Repeat [#] x 1

Typed up by Alice @ Starz Central

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: